W ramach medycyny pracy wykonujemy badania :

  • wstępne – jest to badanie przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne warunki pracy
  • okresowe – banie osób już pracujących, wykonywane przed końcem ważności poprzedniego zaświadczenia
  • kontrolne – badanie wykonywane obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
  • sanitarno-epidemiologiczne – badanie niezbędne w pracy przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
    badania dla kierowców
  • profilaktyczne – jest to badanie pod kątem indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.
doctor